Privacy

De website van Krijgsman bvba is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met  Krijgsman bvba in contact treedt geeft u bepaalde persoon / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.
Op de website van Krijgsman bvba worden links naar andere websites vermeld. Krijgsman bvba draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Krijgsman bvba verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Krijgsman bvba daar wettelijk toe is verplicht.